Đào tạo Cổng thông tin Nhà cung cấp - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Đào tạo Cổng thông tin Nhà cung cấp

Cổng thông tin nhà cung cấp HealthMAPS

CHPW's Cổng thông tin bệnh nhân HealthMAPS cho phép bạn nhập và xem các yêu cầu của thành viên, kiểm tra tính đủ điều kiện, xem và báo cáo bảo hiểm y tế (OHI) khác của thành viên, v.v.

Đăng nhập vào HealthMAPS ➜

CHPW cung cấp một cổng thông tin nhà cung cấp thông qua OneHealthPort cho phép bạn thực hiện những việc sau cho bệnh nhân của mình: Nhập và xem các yêu cầu bồi thường, kiểm tra tính đủ điều kiện, xem và báo cáo bảo hiểm y tế khác (OHI), v.v.

HealthMAPS yêu cầu Xác thực đa nhân tố thông qua OneHealthPort. Điều này giúp tăng cường sự an toàn và bảo mật của dữ liệu thành viên và nhà cung cấp của chúng tôi. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp phải đăng nhập vào HealthMAPS thông qua OneHealthPort. Nếu bạn cố gắng tạo tài khoản HealthMAPS mới hoặc đăng nhập trực tiếp vào HealthMAPS, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến OneHealthPort. Sau đó, bạn sẽ cần đăng nhập vào OneHealthPort để truy cập HealthMAPS; trên trang OneHealthPort, hãy chọn Đăng nhập HealthMAPS.

OneHealthPort cũng cho phép bạn xem và trao đổi thông tin giữa các tổ chức chăm sóc sức khỏe của Washington. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp và tài liệu Đào tạo của HealthMAPS bên dưới để biết thêm thông tin.

Vui lòng tiếp tục sử dụng Cổng quản lý chăm sóc JIVAl để gửi và xem các yêu cầu ủy quyền trước, yêu cầu giới thiệu và thông báo nội trú.

* Bấm để xem chi tiết đào tạo

Cách tạo tài khoản HealthMAPS

Bạn có thể đăng ký tài khoản HealthMAPS trực tuyến. Bạn sẽ cần đến biết (các) số ID thuế thanh toán của bạn để làm như vậy.

Đăng ký HealthMAPS ➜

Cần Trợ giúp với HealthMAPS hoặc OneHealthPort?

Nếu bạn có câu hỏi về OneHealthPort, bao gồm cách đăng ký hoặc cách truy cập tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với Bộ phận trợ giúp của OneHealthPort tại 1 (800) 973 4797, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Cổng thông tin quản lý chăm sóc JIVA

Chúng tôi thích bạn hơn gửi ủy quyền trước thông qua của chúng tôi Cổng thông tin quản lý chăm sóc JIVA. Bằng cách sử dụng cổng thông tin, bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và trạng thái ủy quyền, in thư chấp thuận và gửi yêu cầu trực tuyến 24/7. JIVA cho phép xử lý nhanh cho ủy quyền và giới thiệu.

Đăng nhập vào Cổng thông tin JIVA ➜

* Bấm để xem chi tiết đào tạo

Cách tạo tài khoản JIVA

Cần trợ giúp với JIVA?

Để được giúp đỡ với vấn đề đăng ký or hỗ trợ kỹ thuật, Hỗ trợ Cổng email.

Đến yêu cầu một buổi đào tạo, gửi email cho Nhóm quan hệ nhà cung cấp của chúng tôi. Một trong những Đại diện Quan hệ Nhà cung cấp của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Câu hỏi?

Gửi email cho Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi với các câu hỏi liên quan đến cổng thông tin nhà cung cấp của chúng tôi. Một trong những Đại diện Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

 

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '21 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.