Cung cấp Thuốc trong 90 Ngày - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW

Cung cấp thuốc trong 90 ngày

Nguồn cung cấp lớn hơn các đơn thuốc bạn cần

CHPW đài thọ nguồn cung cấp 90 ngày cho hầu hết các loại thuốc mãn tính. Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết nguồn cung cấp thuốc trong 90 ngày vào lần khám tiếp theo.

Cập nhật đặc biệt trong COVID-19:

Nhiều loại thuốc đã dỡ bỏ những hạn chế về việc mua thuốc theo toa quá sớm.

Các thành viên của chúng tôi có thể nhận được nguồn cung cấp thuốc chọn lọc trong 90 ngày được sử dụng để điều trị các bệnh mãn tính (được gọi là thuốc duy trì) như huyết áp cao, tiểu đường và trầm cảm.

Nguồn cung cấp đơn thuốc lớn hơn chỉ có sẵn thông qua các nhà thuốc của Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng và một số nhà thuốc trong mạng lưới (nhà thuốc ưu tiên). Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem bất kỳ loại thuốc nào bạn đang dùng có đủ điều kiện để lấp đầy 90 ngày hay không.

Bạn cũng có thể đủ điều kiện cho Giao hàng tận nhà miễn phí thuốc lâu dài của bạn.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.