Tham gia Mạng lưới của Chúng tôi - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Tham gia mạng lưới của chúng tôi

Các nhà cung cấp của chúng tôi là trụ cột trong sứ mệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao nhất cho các thành viên của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc tham gia mạng lưới nhà cung cấp của Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington (CHPW). Đối với chúng tôi, đó không chỉ là kinh doanh - đó là mối quan hệ đối tác có tác động thực sự đến chất lượng cuộc sống của mọi người.

Để tham gia mạng lưới của chúng tôi, vui lòng điền và gửi đơn trực tuyến Mẫu đăng ký nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn và liên hệ với bạn trong vòng 30 ngày nếu bạn yêu cầu.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà cung cấp của chúng tôi tại: [email được bảo vệ]

Cập nhật trạng thái của bạn

Tại Community Health Plan of Washington, chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền sống khỏe mạnh và chúng tôi cố gắng biến điều đó thành khả thi. Chúng tôi tự hào phục vụ gần 250,000 thành viên thông qua Apple Health (Medicaid) và Lợi thế về Medicare sản phẩm.

Vui lòng liên hệ Dịch Vụ CSKH nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về việc tham gia vào mạng lưới nhà cung cấp của Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '21 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.