In thẻ ID - Bảo hiểm Y tế Địa phương của Bang Washington - CHPW

In thẻ ID

Thẻ ID thành viên là kết nối chăm sóc sức khỏe của bạn

Bạn cần xuất trình thẻ ID Thành viên Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington (CHPW) khi nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mua thuốc theo toa hoặc yêu cầu phần thưởng thông qua các chương trình thành viên của chúng tôi.

Thẻ thành viên
  • Nếu bạn không có thẻ của mình hoặc bị mất, bạn có thể đăng nhập Trung tâm thành viên CHPW thông qua điện thoại hoặc máy tính của bạn để tải xuống và / hoặc in một bản sao.
  • Bạn sẽ cần mang theo thẻ ID thành viên CHPW để mỗi thành viên của hộ gia đình đang được chăm sóc.

In thẻ ID

 

Đừng quên thẻ ProviderOne của bạn

Thẻ nhà cung cấp
  • Khi đến các cuộc hẹn, bạn cần phải trình cả hai ID thành viên CHPW của bạn thẻ dịch vụ ProviderOne của bạn.
  • Nếu bạn bị mất thẻ ProviderOne, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng Washington Apple Health theo số 1-800-562-3022 và làm theo lời nhắc để yêu cầu thẻ mới.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.