Sổ tay Thành viên - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Cẩm nang thành viên

Tìm hiểu lợi ích của bạn

Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington (CHPW) muốn trao quyền cho bạn để đưa ra các quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp với bạn. Để giúp bạn đưa ra những quyết định đó, sổ tay phúc lợi hội viên CHPW của chúng tôi nêu chi tiết về phạm vi bảo hiểm và quyền lợi được bao gồm trong chương trình của bạn.

Tải xuống sổ tay của bạn bên dưới để biết chi tiết về:

  • Các quyền lợi và dịch vụ mà bạn bảo hiểm bao gồm
  • Cách điều trị
  • Cách tìm hoặc thay đổi nhà cung cấp
  • Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
  • Quyền của bạn với tư cách là thành viên CHPW
  • Phải làm gì nếu bạn bị đối xử bất công
  • Thông tin liên hệ quan trọng cho các cơ quan chăm sóc sức khỏe ở Washington

Sổ tay Quyền lợi Thành viên

Sổ Tay Sức Khỏe Apple

Tải xuống bản PDF sổ tay lợi ích dành cho thành viên Apple Health:

➔ Sách Phúc lợi Y tế và Sức khỏe Hành vi (Tiếng Anh)  | Tiếng Anh (Phông chữ lớn) | Español - tiếng Tây Ban Nha | العربية - tiếng Ả Rập |中文 - tiếng Trung | دری – Dari | Pусский - Tiếng Nga | af Soomaali - Somali | українська – tiếng Ukraina | Tiếng Việt - Tiếng Việt

Cẩm nang Chỉ dành cho Dịch vụ Sức khỏe Hành vi (BHSO)

Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc quyền lợi BHSO của bạn, hãy tải xuống Sổ tay Thành viên BHSO, có sẵn trong:

➔ Cẩm nang Quyền lợi Sức khỏe Hành vi (Tiếng Anh)  | Tiếng Anh (Phông chữ lớn) | Español - tiếng Tây Ban Nha | العربية - tiếng Ả Rập |中文 - tiếng Trung | دری – Dari | Pусский - Tiếng Nga | af Soomaali - Somali | українська – tiếng Ukraina | Tiếng Việt - Tiếng Việt

 

Để yêu cầu một bản cứng miễn phí của cuốn sổ tay, vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-440-1561 (TTY Relay: Quay số 711), từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày bạn yêu cầu.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.