Công cụ & Biểu mẫu Thành viên - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Công cụ & Biểu mẫu Thành viên

Chúng tôi tạo trang này để giúp các thành viên của CHPW Apple Health (Medicaid) dễ dàng tìm thấy tài liệu họ cần. Đánh dấu trang này để truy cập nhanh vào các biểu mẫu và công cụ thường được sử dụng, tất cả tại một vị trí.

Biểu mẫu & Công cụ

Thẻ có thể in để giúp các cá nhân yêu cầu phiên dịch. Có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Biểu mẫu Thông tin Y tế được Bảo vệ (PHI)

Cách gửi

Vui lòng làm theo hướng dẫn được ghi trên biểu mẫu bạn đang sử dụng và gửi qua:

CHPW Bảo hiểm Medicaid Email: lưu tài liệu vào thiết bị của bạn, điền theo chỉ dẫn và gửi email tới [email được bảo vệ] hoặc địa chỉ được liệt kê trên biểu mẫu.
CHPW Bảo hiểm Medicaid Mail: in tài liệu, điền theo chỉ dẫn, ký vào biểu mẫu và gửi đến: CHPW, ATTN: Dịch vụ Khách hàng, 1111 3rd Ave, Suite 400, Seattle, WA 98101.

 

Để biết thêm thông tin

Nếu bạn có thắc mắc, không thể tìm thấy thứ mình cần hoặc cần bản in tài liệu được gửi qua đường bưu điện cho bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng: 1-800-440-1561 (TTY: 711), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều

Bạn cũng có thể muốn khám phá các tài nguyên bổ sung sau:

TÌM HIỂU THÊM VỀ Mỹ

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.