Giữ An toàn trong Mùa hè này - Bảo hiểm Y tế Địa phương của Tiểu bang Washington - CHPW

Giữ an toàn trong mùa hè này

Cho dù bạn mới đến Washington hay bạn đã sống ở đây cả đời, mùa hè luôn thay đổi. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các tài nguyên để giữ an toàn dưới nhiệt, khi bơi hoặc trong các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng.

Nếu bạn cần trợ giúp để đáp ứng các nhu cầu cơ bản về an toàn mùa hè, như thức ăn, nước uống hoặc máy lạnh, hãy gọi cho chúng tôi Chương trình cộng đồng đội. Họ có thể kết nối bạn với các tài nguyên trong khu vực của bạn.

An toàn cháy rừng

Xem video dưới đây để biết cách tự làm máy lọc không khí:

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Điện Thoại: 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.