Gia hạn Apple Health với Community Health Plan of Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Gia hạn Bảo hiểm Apple Health (Medicaid) của bạn

Giữ bác sĩ của bạn. Gia hạn ngay hôm nay.

Cần giúp đỡ? Gọi cho chúng tôi Call 1-866-907-1904 (TTY:711)
   Giờ: 8:00 sáng đến 5:30 tối

Gia hạn kế hoạch của CHPW

Gia hạn Bảo hiểm Apple Health (Medicaid) của bạn

Giữ bác sĩ của bạn. Gia hạn ngay hôm nay.

Cần giúp đỡ? Gọi cho chúng tôi Call 1-866-907-1904 (TTY:711)
   Giờ: 8:00 sáng đến 5:30 tối

Đã đến lúc đổi mới! Tiểu bang Washington một lần nữa yêu cầu các thành viên Apple Health chứng minh rằng họ vẫn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng Apple Health.

Thông thường, việc gia hạn Apple Health diễn ra hàng năm. Nhưng nếu bạn bắt đầu nhận Apple Health trong đại dịch COVID-19, đây có thể là lần đầu tiên bạn được yêu cầu làm điều này.

Gia hạn Apple Health Plan của tôi   Nếu tôi không đủ điều kiện thì sao?

Tôi nhận được một lá thư trong thư hoặc một email. Tôi làm gì bây giờ?

Bạn nhận được thư trong thư hoặc email vì Tiểu bang Washington cần xác nhận rằng bạn vẫn đủ điều kiện nhận Apple Health. Đừng lo lắng! Nhóm tại CHPW có thể giúp bạn thực hiện việc này.

Gọi CHPW Call 1-866-907-1904 (TTY:711)

 

Làm cách nào để gia hạn bảo hiểm CHPW Apple Health của tôi?

Để tự gia hạn, hãy truy cập wahealthplanfinder.org hoặc gọi cho Trung tâm Hỗ trợ của Washington Healthplanfinder theo số 1-855-923-4633.

Cần giúp đỡ? Gia hạn thông qua CHPW rất nhanh chóng và dễ dàng. Các chuyên gia ghi danh thân thiện tại địa phương của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn ở mọi bước của quy trình—chỉ cần gọi cho chúng tôi.

Để gia hạn bảo hiểm của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp:

 • Số an sinh xã hội cho tất cả những ai đang gia hạn
 • Thu nhập hàng tháng ước tính cho mọi người trong gia đình bạn
 • Ngày sinh của từng thành viên trong gia đình bạn
 • Tình trạng nhập cư của các thành viên hộ gia đình đang gia hạn
 • Địa chỉ và thông tin liên lạc của bạn
 • Bất kỳ thay đổi nào về bảo hiểm y tế

Gọi cho chúng tôi để gia hạn   Call 1-866-907-1904 (TTY:711)

Nếu tôi không đủ điều kiện nữa thì sao?

Có khả năng bạn không đủ điều kiện nhận Apple Health nữa. Không sao cả: CHPW cung cấp bảo hiểm y tế hỗ trợ mọi mức thu nhập, quy mô gia đình (kể cả “một người”) và giai đoạn của cuộc đời.

Thay đổi là căng thẳng. Nhưng ở lại với CHPW cho phép bạn giữ bác sĩ chăm sóc chính và phòng khám của mình. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận phí bảo hiểm thấp nhất là $10/tháng hoặc thậm chí là $0/tháng.

Khám phá kế hoạch của chúng tôi  Call 1-866-907-1904 (TTY:711)

Tôi không phải là thành viên CHPW. Tôi có thể tham gia chứ?

Những người đủ điều kiện tham gia Apple Health có thể tham gia CHPW bất kỳ lúc nào. Để đăng ký, bạn có thể cần phải cung cấp:

 • Số An Sinh Xã Hội cho tất cả những người đang ghi danh
 • Thu nhập hàng tháng ước tính cho mọi người trong gia đình bạn
 • Ngày sinh của từng thành viên trong gia đình bạn
 • Tình trạng nhập cư của các thành viên hộ gia đình đang đăng ký
 • Địa chỉ và thông tin liên lạc của bạn
 • Bất kỳ thay đổi nào về bảo hiểm y tế

Gọi cho chúng tôi để ghi danh     Call 1-866-907-1904 (TTY:711)

CHPW Apple Health có phải là một chương trình tốt cho tôi không?

CHPW hỗ trợ toàn bộ sức khỏe của bạn. Điều đó có nghĩa là các lợi ích y tế, dịch vụ sức khỏe tâm thần không cần giới thiệu và các lợi ích đặc biệt chỉ dành cho các thành viên Apple Health của chúng tôi như liệu pháp mát-xa và kính đeo mắt miễn phí.

Xem tất cả lợi ích của gói

Xem các lợi ích bổ sung

Tôi có câu hỏi khác.

Không thấy câu hỏi của bạn được trả lời ở đây? Bạn có thể hỏi chúng tôi trực tiếp qua điện thoại hoặc truy cập trang web của chúng tôi về các câu hỏi phổ biến (trang Câu hỏi thường gặp).

Gọi CHPW    Xem Câu hỏi thường gặp 
Call 1-866-907-1904 (TTY:711)

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.