Điện thoại di động miễn phí - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW

Điện thoại di động miễn phí

Một chiếc điện thoại di động có thể tạo ra một thế giới khác biệt. Là một thành viên của Chương trình Sức khỏe Cộng đồng của Washington (CHPW) Apple Health (Medicaid), bạn có thể nhận được một điện thoại thông minh miễn phí cộng với số phút và dữ liệu hàng tháng và nhắn tin không giới hạn!* Thêm phần thưởng cho những người chọn gói điện thoại SafeLink Wireless: Bạn có thể gọi CHPW mà không cần sử dụng hết số phút hàng tháng của mình.

Cách nhận điện thoại di động miễn phí của bạn

SafeLink Wireless cung cấp các gói điện thoại di động miễn phí cho các thành viên CHPW Apple Health thông qua chương trình Lifeline của chính phủ liên bang. * Đăng ký gói điện thoại miễn phí của bạn bằng cách truy cập trang web của họ hoặc gọi điện cho họ.

Safelink không dây

SafeLink không dây

Nhận điện thoại thông minh miễn phí với 350 phút thoại, nhắn tin không giới hạn và 4.5 GB dữ liệu miễn phí mỗi tháng. * Hoặc bạn có thể giữ điện thoại thông minh của riêng mình và chỉ cần đăng ký nhận số phút, nhắn tin và dữ liệu miễn phí hàng tháng.

Bằng cách chọn SafeLink, bạn có thể gọi đến số Dịch vụ Khách hàng của CHPW 1-800-440-1561 (TTY 711) mà không cần sử dụng hết số phút gọi hàng tháng của mình!

Truy cập trang web SafeLink
Phone 1-800-723-3546

Đảm bảo không dây

Assurance Wireless cũng cung cấp một điện thoại miễn phí với dữ liệu và phút như một phần của chương trình Lifeline của liên bang. * Kiểm tra trang web của họ để biết chi tiết.

Truy cập trang web đảm bảo
Phone 1-888-321-5880

* Có sẵn cho tất cả thành viên Apple Health

Trở thành thành viên CHPW:

Cần Giúp Đỡ? Gọi cho chúng tôi

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '19 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.