Synagis dành cho các thành viên của Apple Health - Bảo hiểm Y tế Địa phương của Bang Washington - CHPW

Synagis dành cho các thành viên Apple Health

Đối với các thành viên của Apple Health Plan of Washington (CHPW) Apple Health (Medicaid), Synagis (palivizumab) sẽ được đài thọ cho mùa RSV 2022/2023 từ 15 Tháng Mười , Để 30 Tháng Tư, 2023 với tổng cộng năm (5) liều đang chờ phê duyệt trước.

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng CHPW tại 1-800-440-1561, Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng-5: 00 chiều

TÌM HIỂU THÊM VỀ Mỹ

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.