Bản tin Nhà cung cấp - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Bản tin của nhà cung cấp

Sản phẩm Phiên bản mùa xuân 2024 Bản tin Nhà cung cấp của chúng tôi bao gồm thông tin về:

 1. Chương trình đào tạo nhân viên và nhà cung cấp
 2. Sức khỏe tại nhà – Xác minh chuyến thăm điện tử (EVV)
 3. Các khóa đào tạo trực tuyến dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi thông qua Học viện Relias
 4. Quy tắc biểu phí bác sĩ CMS 2024
 5. Tiêu chuẩn tiếp cận cuộc hẹn và sau giờ làm việc
 6. Hướng dẫn khiếu nại dành cho nhà cung cấp
 7. Mã POS mới cho thuốc đường phố từ CMS
 8. Đánh giá của người tiêu dùng về các nhà cung cấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe (CAHPS) và Khảo sát người đăng ký Chương trình Y tế Đủ tiêu chuẩn (QHP)
 9. Cơ sở điều trị SUD ngoại trú, nội trú và nội trú: Các chính sách và thủ tục bắt buộc để đảm bảo khả năng tiếp cận các loại thuốc điều trị SUD được FDA phê duyệt
 10. Báo cáo các thay đổi về thông tin nhà cung cấp
 11. Nhận thanh toán của bạn nhanh hơn, bằng điện tử!

Bản tin nhà cung cấp mới nhất

Lưu trữ: 

TÌM HIỂU THÊM VỀ Mỹ

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.