Biểu mẫu Yêu cầu và Yêu cầu Clinical Trail PA - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW

Biểu mẫu yêu cầu và yêu cầu của Clinical Trail PA

CHPW yêu cầu Cho phép Trước cho Các Thử nghiệm Lâm sàng. CHPW đã đăng một Mẫu yêu cầu cho phép thử nghiệm lâm sàng trước trên trang web của chúng tôi tại https://www.chpw.org/provider-center/prior-authorization/.

Điều này bao gồm chứng thực cần thiết cho tất cả các Thử nghiệm Lâm sàng và nên được sử dụng cho bất kỳ yêu cầu Cho phép Trước nào cho một thử nghiệm lâm sàng trên trang web của chúng tôi tại https://www.chpw.org/wp-content/uploads/content/provider-center/prior-authorization/Clinical_Trial_Prior_Authorization_Form.pdf

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến [email được bảo vệ]

TÌM HIỂU THÊM VỀ Mỹ

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.