Cập nhật Danh sách Thuốc Ưu tiên - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW

Đã cập nhật danh sách thuốc ưu tiên

BÀN ĂN CYCLOBENZAPRINE 7.5 MG đã chuyển sang trạng thái không ưu tiên cho các thành viên của Apple Health Community Plan of Washington (CHPW). Các lựa chọn thay thế ưa thích của chúng tôi là TABLETS CYCLOBENZAPRINE 5 MG và TABLETS CYCLOBENZAPRINE 10 MG.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email [email được bảo vệ] hoặc gọi cho đường dây Dịch vụ Khách hàng của Chương trình Sức khỏe Cộng đồng theo số 1-800-440-1561 Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều.

TÌM HIỂU THÊM VỀ Mỹ

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.