Phòng Báo chí CHPW - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Phòng báo chí CHPW

Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington (CHPW) đã phục vụ các cộng đồng của Washington trong gần 30 năm. Các tính năng tin tức và thông cáo báo chí bên dưới cho biết những phần quan trọng của câu chuyện của chúng tôi và sứ mệnh của chúng tôi—Để hỗ trợ và trao quyền cho các thành viên của chúng tôi.

thắc mắc của giới truyền thông

Đối với các yêu cầu về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ [email được bảo vệ].
Đối với tất cả các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi Nhóm chăm sóc khách hàng.

thông cáo báo chí

Trong những tin tức

lưu trữ

Thông Cáo Báo Chí

2022

2021

2020

2019

Tin tức

2022

2021

2020

2019

 

 

Về CHPW

Được thành lập vào năm 1992 bởi một mạng lưới các trung tâm y tế cộng đồng và người di cư (CHC) ở Bang Washington, Community Health Plan of Washington là một chương trình sức khỏe do cộng đồng quản lý, phi lợi nhuận được thành lập để giúp phối hợp chăm sóc và vận động cho những người không được được phục vụ bởi các công ty bảo hiểm truyền thống.

Sứ mệnh của CHPW là cung cấp các dịch vụ chăm sóc có quản lý có thể tiếp cận đáp ứng nhu cầu và cải thiện sức khỏe của cộng đồng Washington và làm cho việc tham gia chăm sóc có quản lý có lợi cho các nhà cung cấp đáp ứng với cộng đồng.

CHPW phục vụ khoảng 270,000 thành viên thông qua Medicaid (chương trình dựa trên thu nhập được gọi là Apple Health ở WA) và Medicare (chương trình dựa trên tuổi tác và khuyết tật) trên toàn Tiểu bang. CHPW kết nối các thành viên với các dịch vụ hỗ trợ thể chất, hành vi và xã hội khác nhau, đồng thời tái đầu tư thặng dư trở lại cộng đồng để giúp nâng cao công bằng sức khỏe và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho tất cả mọi người. Công ty mẹ của nó, Mạng lưới Y tế Cộng đồng của Washington, phục vụ gần một triệu người trên khắp Washington thông qua các trung tâm y tế cộng đồng đủ tiêu chuẩn liên bang Thành viên trên khắp Tiểu bang Washington, và hiện cung cấp Cascade Select trên sàn giao dịch sức khỏe.

Để tìm hiểu thêm, hãy khám phá chpw.org, gặp chúng tôi Đội ngũ lãnh đạo điều hànhhoặc kết nối với chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, hoặc là LinkedIn.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.