Meelaha Daboolista - Caymiska Caafimaadka Degaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Apple Health Medicaid Plan Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Apple Health Medicaid Plan

Meelaha Daboolida

Waxaan u joognaa inaan caawinno

Qorshayaasha CHPW Apple Health ayaa laga heli karaa dhammaan degmooyinka Gobolka Washington.

Su'aalo ma qabtaa ama ma rabtaa inaad wax badan ka barato dheefaha? Khabiirada qorshayaasha deegaanka ee CHPW ayaa ku faraxsan inay caawiyaan.

Ka dooro degmadaada khariidada ama liiska hoos u dhaca ee hoose si aad u heshid khabiir deegaanka ah oo ballan la wac iyaga.


Khariidada gobolka ee gobolka Washington
  CHPW Apple Health waa la bixiyaa
 

Degmada Adams

Degmada Adams

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Ururka Caafimaadka Basin Columbia Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Asotin

Gobolka Asotin

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Degmada Benton

Degmada Benton

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Miramar Kennewick Clinic Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Chelan

Gobolka Chelan

Mayra Casique

Ingiriis, Isbaanish

Dooxada Columbia - Wenatchee Dooxada Columbia - Chelan Jadwal wicitaan

Gobolka Ferry

Gobolka Ferry

Ella Kotelovich

Ingiriis, Ruush

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Drew Olson

Ingiriis

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Degmada Lincoln

Degmada Lincoln

Ella Kotelovich

Ingiriis, Ruush

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Drew Olson

Ingiriis

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Gobolka Pend Oreille

Gobolka Pend Oreille

Ella Kotelovich

Ingiriis, Ruush

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Drew Olson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Deegaanka Kittitas

Deegaanka Kittitas

qalcaddii naf

Ingiriis, Isbaanish

YHNS rugta caafimaadka Grandview Clinic Toppenish Clinic Yakima Clinic Jadwal wicitaan

Rocio Ramos

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Clallam

Degmada Clallam

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Gobolka Clark

Gobolka Clark

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Columbia

Degmada Columbia

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Degmada Cowlitz

Degmada Cowlitz

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Douglas

Gobolka Douglas

Mayra Casique

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Franklin County

Franklin County

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Miramar Pasco Clinic Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Garfield

Degmada Garfield

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Xarunta Caafimaadka Qoyska Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Grant

Gobolka Grant

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Xarunta Caafimaadka Qoyska Wahluke Muuse Lake CHC Jadwal wicitaan

Mayra Casique

Ingiriis, Isbaanish

Quincy CHC Jadwal wicitaan

Degmada Grays Harbor

Degmada Grays Harbor

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Jefferson

Degmada Jefferson

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Degmada King

Degmada King

Ismahaan Cali

Ingiriis, Soomaali

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

My Tran

Ingiriis, Fiyatnaamiis

Rugta Caafimaadka Bulshada ee Dalka Daryeelka Neighborcare Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Roel Cubas

Ingiriis, Isbaanish

Healthpoint Midway Healthpoint Kent Healthpoint Federal Way Healthpoint SeaTac Healthpoint Auburn Healthpoint Auburn North Jadwal wicitaan

Sandra Romero

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Patrick Fu

Ingiriis, Mandarin, Jabbaan

Carolyn Downs Caafimaadka Qoyska Healthpoint Renton Healthpoint Tukwila Jadwal wicitaan

Tatiana Rebellon

Ingiriis, Isbaanish

Healthpoint Bothell Healthpoint Redmond Neighborcare Lake City Neighborcare Meridian Goobta Pike ee Neighborcare Neighborcare 45aad Jadwal wicitaan

Gobolka Klikitat

Gobolka Klikitat

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Kitsap

Degmada Kitsap

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Degmada Lewis

Degmada Lewis

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Mason

Gobolka Mason

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Gobolka Okanogan

Gobolka Okanogan

Mayra Casique

Ingiriis, Isbaanish

Xarumaha Caafimaadka Qoyska (Omak) Jadwal wicitaan

Gobolka Baasifigga

Gobolka Baasifigga

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Pierce

Degmada Pierce

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

San Juan

San Juan

Cindy Heredia

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Jeff Franco

Ingiriis, Tagalog

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Diana Jordan

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Skagit

Gobolka Skagit

Cindy Heredia

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Jeff Franco

Ingiriis, Tagalog

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Diana Jordan

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Skamania

Gobolka Skamania

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Snohomish

Degmada Snohomish

Cindy Heredia

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Jeff Franco

Ingiriis, Tagalog

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Diana Jordan

Ingiriis, Isbaanish

Everett South Clinic Edmonds Clinic Jadwal wicitaan

Gobolka Spokane

Gobolka Spokane

Ella Kotelovich

Ingiriis, Ruush

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Drew Olson

Ingiriis

Mideeya Rugta Waqooyi Bari CHAS Market Street Clinic CHAS Maple Street Clinic CHAS Denny Murphy Clinic CHAS Health Valley Clinic Caafimaadka Spokane Medical Mideeya Rugaha Caafimaadka Jadwal wicitaan

Degmada Stevens

Degmada Stevens

Ella Kotelovich

Ingiriis, Ruush

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Drew Olson

Ingiriis

Caafimaadka CUSUB Chewelah Medical Caafimaadka CUSUB Colville Medical Jadwal wicitaan

Gobolka Thurston

Gobolka Thurston

Carmen Marquez-Mendez

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Reyna Santiago

Ingiriis, Isbaanish

Barta Sare ee Daryeelka Xaafada Jadwal wicitaan

Gobolka Wahkiakum

Gobolka Wahkiakum

Katie Zoerb

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Erika Tomlinson

Ingiriis

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Gobolka Walla Walla

Gobolka Walla Walla

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Xarunta Caafimaadka Qoyska Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Whatcom

Degmada Whatcom

Cindy Heredia

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Jeff Franco

Ingiriis, Tagalog

Daryeelka Midnimada Ferndale Daryeelka Midnimada Bellingham Jadwal wicitaan

Diana Jordan

Ingiriis, Isbaanish

Eeg 1-on-1 kalandarka Jadwal wicitaan

Degmada Whitman

Degmada Whitman

Juan mendoza

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Joshua Guajardo

Ingiriis, Isbaanish

Lama heli karo Jadwal wicitaan

Gobolka Yakima

Gobolka Yakima

qalcaddii naf

Ingiriis, Isbaanish

YHNS rugta caafimaadka Grandview Clinic Toppenish Clinic Yakima Clinic Jadwal wicitaan

Rocio Ramos

Ingiriis, Isbaanish

Daawada Qoyska ee Bartamaha Washington Rugta Xaafadda Sunnyside Jadwal wicitaan

Waan ka xumahay. Hadda ma bixinno wax qorshe ah oo Xulashada Cascade ee degmadaada.

Nala soo xidhiidh haddii aad hayso su'aalo ku saabsan qorshayaashayada kale ee laga heli karo gobolka Washington.

☏ SU'AALO MA LEH?

Kooxda iibka

Hel jawaabo dhab ah
dadka dhabta ah

Phone: 1-800-440-1561
[emailka waa la ilaaliyay]

x
Mulkiilaha mareegahani waxa uu sameeyay ballan gal u gelitaan iyo ka mid noqoshada, fadlan ka warbixi dhibaato kasta oo aad la kulanto adiga oo isticmaalaya foomka xidhiidhka ee shabakadan. Goobtani waxay isticmaashaa WP ADA Compliance Check Plugin si kor loogu qaado gelitaanka